top of page

COVID-19

Một lời gửi nhắn từ VHC

Trong thời gian COVID-19 này, VHC cam kết tiếp tục phục vụ các cộng đồng trong và ngoài nước. Đại dịch này đã gây ra nhiều nỗi sợ hãi và lo lắng trong cộng đồng của chúng ta, đặc biệt là với dân số thiếu tài nguyên. Những trang dưới đây có thông tin về COVID-19, hướng dẫn xin thất nghiệp, sức khỏe tâm thần, bảo hiểm và nhiều hơn nữa.

vhc_logo.png

Thông tin cơ bản về COVID-19

Tin tức về vi-rút COVID-19 thay đổi hàng ngày. Tới đây để tìm hiểu thêm về các triệu chứng, phương thức lây truyền, rủi ro và tỷ lệ nhiễm trùng và phương pháp phòng ngừa.

Coronavirus_SARS-CoV-2.jpg

Những thông tin sai lệch về COVID-19

Sự lây lan của COVID-19 cũng lan truyền thông tin sai lệch về vi-rút này. Đến trang này để hiểu thêm về một số thông tin sai lệch phổ biến về COVID-19.

questions-amp-answers.jpg

Xét Nghiệm

Nếu bạn hoặc người thân có triệu chứng COVID-19, đây là một số thông tin liên quan đến xét nghiệm và nơi bạn có thể được xét nghiệm.

200331-F-PJ020-9930.JPG

Thông Tin Kinh Tế

Đây là một số thông tin để giải đáp những lo lắng về thất nghiệp, bảo hiểm y tế và các doanh nghiệp thiết yếu.

Stressed Man

Hỗ Trợ Nhà Ở và Thực Phẩm

Đây là một số tài nguyên cho chương trình hỗ trợ lương thực và chỗ ở.

Food Packing

Sức Khỏe Tinh Thần

Đại dịch COVID-19 là một thời gian rất khó khăn cho mọi người. Đây là số tài nguyên mà bạn có thể sử dụng để quản lý sức khỏe của mình trong thời gian khó khăn này.

mental-health-3337026_1280.jpg

Thông Tin Mới Từ Chính Phủ

Đây là các hướng dẫn mới nhất của chính phủ và tiểu bang Washington mà mọi công dân nên tuân thủ.

Judge and Gavel

Thông Tin Xã Hội 

Thông tin sai lệch về coronavirus từ internet rất nguy hiểm. Dưới đây là một số thông tin sai lệch có thể gây ra kỳ thị, phân biệt đối xử với nhau và có thể lừa đảo bạn.

doubts-yes-no-business.jpg
Thông tin cơ bản
Những thông tin sai lệch
Xét Nghiệm
Thông Tin Kinh Tế
Hỗ trợ nhà ở và thực phẩm
Sức Khỏe Tinh Thần
Thông Tin Mới Từ Chính Phủ
Thông Tin Xã Hội 
bottom of page