top of page

Thông Tin Xã Hội

Thông tin sai lệch về coronavirus từ internet rất nguy hiểm. Dưới đây là một số thông tin sai lệch có thể gây ra kỳ thị, phân biệt đối xử với nhau và có thể lừa đảo bạn.

Làm thế nào để có thể giảm những thông tin không chính xác?

  • Kiểm tra thông tin mới trước khi gửi cho bạn bè và gia đình

  • Lên tiếng nếu bạn nghe, thấy hoặc đọc được những bình luận mang tính chất không tốt cũng như những thông tin sai lệch

  • Cẩn trọng với những lời nói của bạn. 

  • Sử dụng đúng những thuật ngữ khi giao tiếp về COVID bằng cách bấm vào link này:

  • Ủng hộ những cá nhân và cộng đồng hiện đang bị ảnh hưởng bởi COVID

  • Tránh những lời không hay với người đang thực hành cách ly và những người muốn đeo hay không muốn đeo khẩu trang 

  • Đừng đưa ra giả định về sức khỏe của ai đó dựa trên chủng tộc hoặc quốc tịch của họ.

  •  Báo cáo khi bạn thấy hành vi phân biệt đối xử

conversation-1262311_960_720.png

The Centers for Disease Control (CDC) also has an informative page on the stigma associated with COVID-19 and how to reduce this stigma:

 

CDC - Reducing Stigma (English)

CDC - Reducing Stigma (Vietnamese)

Reference: Kingcounty.gov - Coronavirus and Stigma and WA State DOH - Stigma Reduction

How to report discrimination

Washington State Human Rights Commission

Tổ chức liên bang này có thể giúp bạn điền đơn báo cáo về việc phân biệt đối xử với công nhân, nhà cung cấp nhà ở và doanh nghiệp ở Washington.

Tổ Chức
Thông tin
Trang web

King County Office of Civil Rights

Văn phòng này có thể giúp bạn giải quyết về liên quan đến phân biệt đối xử ở quận King.

Seattle Office for Civil Rights

Văn phòng này có thể giúp bạn giải quyết chủ đề liên quan đến phân biệt đối xử ở khu vực Seattle.

Asian Americans Advancing Justice

Trang web này giúp bạn báo cáo, cung cấp tư liệu, giáo dục và chia sẻ những chủ đề  về quyền công nhân cho người Châu Á.

Stop the Hate

Tổ chức này giúp cộng đồng về các công cụ trực tuyến để bạn có thể báo cáo ẩn danh

bottom of page